Change Language
۳۰ اردیبهشت, ۱۳۹۶

نشست دکترمحسن رضایی با سمن ها

۲۴ اردیبهشت, ۱۳۹۶

بازدید معاون هماهنگی خیریه ها قرارگاههای ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور

۲۱ اردیبهشت, ۱۳۹۶

بازدید رئیس دانشگاه سمیه

۲۰ اردیبهشت, ۱۳۹۶

بازدید معاونت اداره اوقاف و امور دارایی اصفهان

۱۶ اردیبهشت, ۱۳۹۶

حضور نماینده محترم شهرستان لنجان در خیریه

۱۶ اردیبهشت, ۱۳۹۶

بازدید مدعوین کارخانه اصفهان مقدم

۱۶ اردیبهشت, ۱۳۹۶

بازدید مدیر محترم آموزش و پرورش از کارگاه های خیریه و دفتر مرکزی

۱۶ اردیبهشت, ۱۳۹۶

جشن میلاد امام حسین (ع)

۱۳ اردیبهشت, ۱۳۹۶

بازدید مهمانان از کشور عراق