ارتباط با ما

آدرس: اصفهان، خیابان سروش، چهارراه عسگریه، کوی شماره ۳۰ (کوی شهید فانی)، بعد از درب اصلی مهدیه بزرگ اصفهان، روبروی دبستان شهید بهشتی، بن بست شقایق.
تلفن: 32262778-031  روابط‌عمومی: 09162297068
نمابر: 32262779-031

پست الکترونیک: info@nazreeshteghal.com