ایجاد اشتغال به طور مستقیم

  1. اشتغال ۱۰۰ خانم در کارگاه خیریه در حرفه های مختلف
  2. ایجاد اشتغال برای ۲۰۰ خانم در ۸ کارگاه متعلق به خیریه های دیگر (توانمند کردن دیگر خیریه ها)
  3. اشتغال ۴۰۰ زندانی در کارگاه های زندان در مشاغل مختلف
  4. شروع به ساخت مرکز اشتغال و اسکان کودکان خیابانی در اصفهان
  5. دخیل کردن بخش خصوصی و خیریه ها در انجام امور اشتغال
  6. اجرای مرحله نهایی راه اندازی کارگاه های مهدیه مارچین، مهدیه دولت آباد، کتابخانه حصه و حسینیه عشق آباد و راه اندازی ۲۰ کارگاه دیگر تا پایان سال ۹۴

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.