ایجاد اشتغال

  • تبدیل ایده­ های شغلی به فرآیند تولید که حاصل آن ایجاد ۵۰۰ شغل در حاشیه­ ی شهر، ۲۰۰ شغل در زندان و ۴۰۰ شغل در روستا بوده‌ است.
  • شناسایی مشاغل قابل راه­ اندازی توسط کارفرمایان مستعد، همراهی و مشاوره به آنها به منظور تجهیز محیط مناسب برای اشتغال
  • کمک در فراهم نمودن مکان کارگاهی، سرمایه در گردش، تجهیزات، نیروی کار و آموزش نحوه بستن قرارداد بین کارگر و کارفرما که از اختلاف‌های بعدی جلوگیری گردد و قرارداد طبق موازین بین‌المللی باشد.
  • ایجاد زمینه­ آموزش برای نیازمندان در محیط واقعی کار
  • مشاوره جهت بهروه­ وری و رفع مشکلات مدیریتی، همفکری جهت توسعه و بهبود فرآیندهای تولیدی، مشاوره در خصوص بازاریابی و فروش محصولات و همچنین مشاوره­ ی حقوقی در خصوص رابطه­ ی کارفرما و کارگر در کارگاه­ ها به منظور ایجاد اشتغال پایدار
  • طرح مهارت آموزی برای دانشجویان به دو صورت: الف) ایجاد کارگاه در محل دانشگاه با هدف پرورش کارفرما از بین دانشجویان ب) بکارگیری دانشجویان و فارغ ­التحصیلان به منظور آموزش در روستاها با هزینه کمتر و مهارت‌آموزی برای فارغ‌التحصیلان
  • مشارکت استفاده­ کنندگان در هزینه ­های طرح­ های اجرایی (عدم ارائه خدمات رایگان)