طرح پیشنهادی ارائه شده از طرف ۶۰ نماینده شجاع و دلسوز مجلس شورای اسلامی، طرح پیشنهادی بدین شرح است:

  • الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار: کارفرمایان مشاغل ایجاد شده در روستاها با کمتر از ده نفر کارگر، از شمول حداقل مزد (موضوع تبصره ۱ این ماده) مستثنی می‌باشند. پرداخت مزد، حق بیمه و سایر مزایای متعلقه کارگران این مشاغل بر اساس قرارداد فی‌مابین بوده و صندوق بیمه متناسب با مبلغ دریافتی، ملزم به ارائه خدمات است.
  • مرجع سنجش و داوری ، استاندار سازمان جهانی کار و یا قوانین شرع مقدس اسلام
  • اولین نفری که پاسخ خود را در این قسمت بفرستد
  • جایزه ۵۰ ملیون تومان نقدی به اضافه هزینه سفر به کربلای معلی، از حساب شخصی مدیر عامل خیریه نذر اشتغال
  • دلایل توجیهی‌ اشکالات قانون کار و منافع طرح نمایندگان در کتاب های ترجمه راهنمای تعیین حداقل سازمان جهانی کار و کتاب حمایت از اشتغال روستاییان به آدرس …. موجود می‌باشد
    (هیچ کس از آسیب های قانون کار در امان نیست)
Change Language