راه اندازی کارگاه‌ها

راه اندازی کارگاه ها

جهت ارتباط با کارشناسان واحد اشتغال خیریه فرم زیر را تکمیل نمایید.
  • مشخصات فردی

  • محل سکونت

  • شغل پیشنهادی

  • تومان