عنوان طرح: برگزاری کلاس مشبک کاری توسط کانون های فرهنگی،هنری مساجد،موسسات فرهنگی-هنری، سازمان های مردم نهاد، موسسات قرآنی و…
زمان اجرای طرح: تابستان ۹۵
مقطع سنی: ده سال به بالا
ظرفیت پذیرش هر کلاس: حداقل ۱۵ نفر و حداکثر ۲۰ نفر
تعداد جلسات: ۱۰ جلسه
مدت زمان هر جلسه: یک ساعت و نیم ( مجموعاً پانزده ساعت)
هدف از انجام طرح: توسعه و ترویج فرهنگ کار در راستای کاهش بیکاری و کاهش معضلات اجتماعی
شرایط و ضوابط:

« چنانچه کلاس های فوق الذکر توسط مجریان (ویژه خواهران و برادران) برگزار شده و فرم مربوطه تکمیل گردد و تا پیش از برگزاری ارسال گردد، پس از بازدید کلاس ها توسط بازرسان ، در نهایت به ازای هر کلاس تا سقف مبلغ یک میلیون ریال( معادل یکصد هزار تومان)، جهت کمک هزینه برگزاری کلاس، از جانب خیریه نذر اشتغال امام حسین(ع) مساعدت و پرداخت می شود.

سهمیه هر موسسه /کانون مجری حداکثر دو کلاس (یک کلاس ویژه خواهران و یک کلاس ویژه برادران) می باشد.

ثبت نام

Change Language