هدف از اجرای دوره طرح جوان ماهر:
1-آشنایی کاربردی روش های راه اندازی و اداره ی کارگاه های اشتغال
2-آشنایی با روش جست و جو و معرفی کارفرما ویژه کارگاهها و نحوه راه اندازی کارگاه
3-آشنایی و آموزش روش های مدیریت ( کسب و کار-مالی و حسابداری-بازاریابی و برندیگ- فروش و تبلیغات-فناوری و اطلاعات-کارآفرینی و خلاقیت)
روش کار:
دوره های آموزشی به دو صورت عملی و تئوری بدین صورت که کارگاه عملی از صبح تا ظهر و کلاس های آموزشی از ظهر تا عصر می باشد به همراه بازدید از کارگاههای راه اندازی شده در اصفهان نتیجه :
فرد آموزش دیده می تواند در شهرستان محل زندگی خود از طریق ارتباطات با سازمان ها و خیریه ها و خیرین محلی نسبت به راه اندازی و اداره کارگاههای اشتغال اقدام نمایند. زمان : به مدت یک هفته از تاریخ 95/9/20 الی 95/9/27 می باشد. قابل ذکر می باشد هزینه این دوره به صورت رایگان می باشد.
Change Language