مسابقه کتابخوانی نقش من در بیکاری

کاربر گرامی :
جهت ثبت نام در مسابقه کتابخوانی نقش من در بیکاری از قسمت زیر اقدام نمایید .
در طول زمان پاسخگویی به سوالات از کلید F5 و یا Refresh سایت استفاده ننمایید .

جهت ثبت نام در مسابقه کتابخوانی نقش من در بیکاری ابتدا مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال به شماره حساب ۰۱۱۰۴۲۰۵۸۳۰۰۳ و یا شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۶۷۳۶۷۱ به نام خیریه نذراشتغال واریز و سپس اقدام به پاسخ گویی سوالات نمایید.

لازم به ذکر است افرادی که مبلغ فوق را پرداخت ننمایند در مسابقه شرکت داده نمی شوند.

You must specify a text.
You must specify a text.
You must specify a number.
You must specify a text.
You must specify a text.
You must specify a number.
Change Language