مسابقه کتابخوانی اصلاح قوانین به نفع نیازمندان بیکار

مسابقه کتابخوانی اصلاح قوانین به نفع نیازمندان بیکار

جهت ثبت نام در مسابقه کتابخوانی اصلاح قوانین به نفع نیازمندان بیکار ابتدا مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال به شماره حساب ۰۱۱۰۴۲۰۵۸۳۰۰۳ و یا شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۶۷۳۶۷۱ به نام خیریه نذراشتغال واریز و سپس اقدام به پاسخ گویی سوالات نمایید.

لازم به ذکر است افرادی که مبلغ فوق را پرداخت ننمایند در مسابقه شرکت داده نمی شوند.

You must specify a text.
You must specify a number.
You must specify a number.
You must specify a text.
You must specify a number.
You must specify a number.

نظر سنجی کتاب اصلاح قانون کار

Change Language