کارگاه های اشتغال خیریه

ردیف نام کارگاه نوع فعالیت نام سرپرست آدرس کارگاه شماره تماس
۱ کارگاه امیرکبیر (خیاطی، مونتاژ قطعات، بسته بندی سفره یکبار مصرف، ساخت جعبه تسبیح، بسته بندی کیسه فریزری، میناکاری و ملیله سازی) خانم مرادی خیابان امام خمینی، خیابان دانش، جنب مدرسه سلامتیان، پلاک ۲۰ ۳۳۸۸۰۶۶۸
۲ سالن مطالعه حصه میناکاری، خیاطی و قالی بافی خانم حسین پور اتوبان فرودگاه، حصه شمالی، زیرگذر دوم، سالن کتابخانه حصه ۳۵۵۸۳۳۸۸

ردیف نام کارگاه نام سرپرست آدرس کارگاه شماره تماس
۱ کارگاه تولید درخت سیم آقای صادقیان اسدآباد، اردوگاه کاردرمانی و حرفه آموزی اصفهان ۰۹۱۳۰۲۵۵۸۶۶
۲ کارگاه منبت کاری (سرکلیدی) آقای خدادادی اسدآباد، اردوگاه کاردرمانی و حرفه آموزی اصفهان ۰۹۱۴۰۴۴۹۴۷۸
۳ کارگاه معرق کاری (کشتی) آقای خدادادی اسدآباد، اردوگاه کاردرمانی و حرفه آموزی اصفهان ۰۹۱۴۰۴۴۹۴۷۸
۴ کارگاه قلم زنی آقای خدادادی اسدآباد، اردوگاه کاردرمانی و حرفه آموزی اصفهان ۰۹۱۴۰۴۴۹۴۷۸
۵ کارگاه صنایع فلزات (آبچکان) آقای خشویی اسدآباد، اردوگاه کاردرمانی و حرفه آموزی اصفهان ۰۹۱۴۰۴۴۹۴۷۸
۶ کارگاه تسبیح سازی آقای عمرانی دستگرد، زندان مرکزی ۰۹۱۳۱۰۱۰۳۴۱
۷ بسته بندی روکش توالت فرنگی آقای شاطرزاده دولت آباد، زندان نسوان ۰۹۱۳۱۰۴۹۶۰۴
۸ کارگاه قالی بافی آقای شاطرزاده دولت آباد، زندان نسوان ۰۹۱۳۱۰۴۹۶۰۴
۹ کارگاه تابلو فرش آقای شاطرزاده دولت آباد، زندان نسوان ۰۹۱۳۱۰۴۹۶۰۴

Change Language
وام
مالی
داوطلبانه