خدمتگزاران این خیریه باور دارند کمک ها و خدمات مادی و معنوی خیر اندیشان اگر در ارائه آگاهی، آموزش‌های پیش‌گیرانه و ایجاد اشتغال نیازمندان هزینه شوند، مفهوم یاری‌رسانی را به معنای واقعی تحقق بخشیده و در رشد و تعالی انسان‌ها را همراه با عزت نفس برای عموم مردم به بازار خواهداورد.
کمک‌های خیرین به صورت هدفمند جهت اشتغال نیازمندان هزینه می‌گردد.

کمک های داوطلبانه

  • عمران - فوق لیسانس - امیرکبیر
  • تجارب کاری

با توجه به حساسیت ایجاد اشتغال که مانع بسیاری از مفاسد اجتماعی است، تایید همه مراجع برای صرف وجوهات شرعی در خیریه نذر اشتغال امام حسین(ع) اخذ گردیده است.

 

ورود به درگاه پرداخت انلاین

نام حساب

شماره حساب

شماره کارت

شماره شبا

ملی

۰۱۱۰۴۲۰۵۸۳۰۰۳

۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۶۷۳۶۷۱

IR340170000000110420583003

صادرات

۰۲۱۲۹۹۱۴۰۶۰۰۶

۶۰۳۷۶۹۱۹۹۰۱۴۶۶۴۹

IR430190000000212991406006

مهر

۲۴۰۱۱۱۴۰۶۹۲۴۵۱

۶۰۳۷۷۳۷۰۰۰۰۰۸۵۸۹

IR7406002401011040692445001

نذر اشتغال در کنار دریافت کمک‌های نقدی پذیرای حمایت شما خیرین گرامی در راستای حمایت از اشتغال نیازمندان می‌باشد. خیرین گرامی می توانند در زمینه های مختلف از جمله ارائه مکان و تجهیزات کارگاه، مکان و تجهیزات آموزشی ،حامی مالی در زمینه تبلیغات و انتشارات به نذر اشتغال کمک نمایند.

کمک های غیر نقدی

در راستای ایجاد اشتغال، شما مخاطب گرامی می‌توانید در یکی از بانک‌های مهر یا رسالت با مبلغی دلخواه افتتاح حساب نمایید و  در زمان تعیین شده توسط خودتان، امتیاز حساب را به حساب خیریه نذراشتغال امام حسین(ع) منتقل نمایید، تا در این امر خداپسندانه متقاضیان اشتغال از تسهیلات وام بهره‌مند گردند.