۳ اسفند, ۱۳۹۴

معرفی خیریه نذر اشتغال امام حسین(ع)

۱۲ بهمن, ۱۳۹۴

برگزاری سمینار مهارت های زندگی در مبارکه

۵ دی, ۱۳۹۴

مصاحبه جامعه تحلیلی خبری ندای اصفهان با مدیر عامل خیریه نذر اشتغال امام حسین(ع)

۲۷ آبان, ۱۳۹۴

مصاحبه مطبوعاتی خبرنگاران و اصحاب جراید و مطبوعات با مدیرعامل خیریه نذر اشتغال امام حسین(ع)

Change Language