۲۸ مهر, ۱۳۹۷

گردهمایی خیرین

۲۹ مرداد, ۱۳۹۷

مصاحبه روزنامه خبری کسب و کار

لینک مصاحبه: http://yon.ir/rl9Vl  
۲۹ مرداد, ۱۳۹۷

استاندارهای سازمان جهانی کار

۲۱ آبان, ۱۳۹۶

حمایت از صنایع کوچک

اهم
۳۱ تیر, ۱۳۹۶

بازدید رئیس کانون انجمن های صنفی کارفرمایی استان تهران

۳۱ تیر, ۱۳۹۶

حضور در دوره آموزشی ستاد جهاد توتنمند سازی محرومین

۲۸ تیر, ۱۳۹۶

بازدید معاونت محترم شهردارى منطقه ٧

۳۰ اردیبهشت, ۱۳۹۶

نشست دکترمحسن رضایی با سمن ها

۲۴ اردیبهشت, ۱۳۹۶

بازدید معاون هماهنگی خیریه ها قرارگاههای ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور

۲۱ اردیبهشت, ۱۳۹۶

بازدید رئیس دانشگاه سمیه

۲۰ اردیبهشت, ۱۳۹۶

بازدید معاونت اداره اوقاف و امور دارایی اصفهان

۱۶ اردیبهشت, ۱۳۹۶

حضور نماینده محترم شهرستان لنجان در خیریه

۱۶ اردیبهشت, ۱۳۹۶

بازدید مدعوین کارخانه اصفهان مقدم

۱۶ اردیبهشت, ۱۳۹۶

بازدید مدیر محترم آموزش و پرورش از کارگاه های خیریه و دفتر مرکزی

۱۶ اردیبهشت, ۱۳۹۶

جشن میلاد امام حسین (ع)

۱۳ اردیبهشت, ۱۳۹۶

بازدید مهمانان از کشور عراق

Change Language