آرشیو دسته بندی: دسته بندی نشده

جشن شکرگزاری انار- حمایت از طرح اشتغال روستایی

جشن شکرگزاری انار در روستای شاه زاده علی اکبر شهرضا برگزار گردید که در این برنامه موضوع طرح خانم سعیدی نماینده محترم مجلس، اطلاع رسانی گردید که مورد استقبال گسترده قرار گرفت . روستاییان و معاونت وزارت کشاورزی آقای دکتر شیرزاد‌، نماینده محترم مردم شهرضا خانم محمودی، شهردار محترم جناب آقای جافری، ریاست و اعضای […]