فعالیت های انجام شده

۱۰ خرداد, ۱۳۹۵

طرح اوقات فراغت تابستان ۱۳۹۵

عنوان طرح: برگزاری کلاس مشبک کاری توسط کانون های فرهنگی،هنری مساجد،موسسات فرهنگی-هنری، سازمان های مردم نهاد، موسسات قرآنی و… زمان اجرای طرح: تابستان ۹۵ مقطع سنی: […]
۲۵ اسفند, ۱۳۹۴

ایجاد اشتغال به طور مستقیم

اشتغال ۱۰۰ خانم در کارگاه خیریه در حرفه های مختلف ایجاد اشتغال برای ۲۰۰ خانم در ۸ کارگاه متعلق به خیریه های دیگر (توانمند کردن دیگر […]
Change Language