مقالات

۲۵ دی, ۱۳۹۵

بانک اطلاعاتی

۲۳ دی, ۱۳۹۵

مدل کسب وکار

دانلود مقاله
۲۳ دی, ۱۳۹۵

جزوه کارآفرینی

دانلود مقاله
۲۳ دی, ۱۳۹۵

کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای کوچک

دانلود مقاله
۲۳ دی, ۱۳۹۵

سوپراستار بازاریابی شبکه ای شوید

دانلود مقاله
۲۳ دی, ۱۳۹۵

کارآفرینی

دانلود مقاله
۲۳ دی, ۱۳۹۵

طرح کسب و کار

دانلود مقاله
۲۳ دی, ۱۳۹۵

فرهنگ و کارآفرینی

دانلود مقاله
۲۳ دی, ۱۳۹۵

قبول ندارم که روستا صرفا در کشاورزی باشد

دانلود مقاله
۲۳ دی, ۱۳۹۵

اشتغال در حین تحصیل ۲

دانلود مقاله
۲۳ دی, ۱۳۹۵

اشتغال در حین تحصیل۱

دانلود مقاله
Change Language