گالری فیلم

۲۶ اسفند, ۱۳۹۷

برنامه تلویزیونی “یک شهر،یک ضیافت”

۲۶ اسفند, ۱۳۹۷

برنامه تلویزیونی “دعوت”

۲۶ اسفند, ۱۳۹۷

برنامه تلویزیونی “چوب خط”

۲۶ اسفند, ۱۳۹۷

برنامه تلویزیونی “خوبی از خودتونه”

۲۵ اسفند, ۱۳۹۷

حداقل دستمزد کارگران روستاها و شهرها – مناظره ( سری جدید)

۱۵ اسفند, ۱۳۹۶

مستند چین کارخانه جهان

۵ شهریور, ۱۳۹۶

حضور مدیر روابط عمومی/حقوقی خیریه نذراشتغال در برنامه حرف حساب

۴ شهریور, ۱۳۹۶

حضور مدیرعامل خیریه در برنامه پایش

۴ شهریور, ۱۳۹۶

حضور مدیرعامل خیریه در برنامه تلوزیونی حرف حساب

۲۶ اردیبهشت, ۱۳۹۶

نتیجه

۲۵ اردیبهشت, ۱۳۹۶

مهارت آموزی

۲۵ اردیبهشت, ۱۳۹۶

اشتغال دانشجویان

۲۵ اردیبهشت, ۱۳۹۶

تاثیردستمزد در قیمت کالا

۲۵ اردیبهشت, ۱۳۹۶

اشتغال بیماران صعب العلاج

۲۵ اردیبهشت, ۱۳۹۶

منافع شاغلین در تضاد با منافع بیکاران

۲۵ اردیبهشت, ۱۳۹۶

اشتغال روستائیان

Change Language