۱- روش ثبت یک خیریه و ثبت نام در سایت ثبت شرکت ها

 

دانلود پی دی اف روش ثبت خیریه

 

 

 

۲- اهداف و چشم انداز خیریه

 

دانلود پی دی اف اهداف و چشم انداز خیریه

 

 

 

۳- چارت و شرح وظایف واحد ها

 

GDE Error: Requested URL is invalid

دانلود پی دی اف شرح وطایف واحد ها

 

 

بانک اطلاع رسانی سازمان های مردم نهاد استان اصفهان

دانلود بانک اطلاع رسانی