*بسترسازی در جهت ایجاد مهارت آموزی با رویکرد ایجاد اشتغال و ارزش‌آفرینی در سطح جامعه
*ارتقا و شتاب بخشیدن به جلب مشارکت فعال خیرین، واقفین، کارآفرینان، نوآوران سرمایه گذار به تحقق اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال
*حمایت و تعامل با خیرین و موسسات کارآفرین و صاحبان ایده‌های خلاق
*ارائه خدمات مددکاری شغلی در عرصه کسب و کار روش اجرا:
۱- ایجاد اشتغال و کارآفرینی برای دانشجویان، زنان سرپرست خانوار، معلولین، رهایافتگان از دام اعتیاد، سالمندان بدون مستمری، زندانیان با سابقه محکومیت، روستاییان، بیماران صعب العلاج، سربازان به عنوان جامعه آماری و قشرهای آسیب پذیر
۲- ایجاد کارگاه‌های اشتغال جهت زندانیان و زنان سرپرست خانوار و همکاران در ایجاد اشتغال مورد نیاز روستاییان استان اصفهان، با هدف بسترسازی و توانمندسازی افراد جویای کار در راستای راه‌اندازی کسب و کار
۳- برگزاری نمایشگاه‌ها و سمینارها
۴- اجرای مسابقات فرهنگ کار در سطح استان اصفهان پس از کسب مجوز لازم از مرجع صدور مجوز
۵- ایجاد کلاس با رویکرد اشتغال زایی در کانون‌های اصلاح و تربیت و زندان‌های اصفهان به منظور تغییر نگرش بزهکاران مستقر در این مراکز
۶- ایجاد کارگاه‌های مهارت‌های زندگی در روستاها به منظور ارتقاء دانش و فرهنگ جامعه
۷- اخذ حمایت‌های فکری، مالی، علمی،شهروندان با فضیلت، نوآوران و نخبگان، پژوهشگران، اساتید، مشاوران اقتصادی کارآفرینی و شغلی، حقوقی مدیران مردمی و خواهان توسعه
۸- تهیه مقاله بروشور، انتشار نشریه کتاب (نوشتاری و صوتی) تهیه و پخش فیلم و تیزر از طریق رسانه‌های جمعی، همچنین ارتباط با روزنامه‌ها در جهت ارتقاء سطح فرهنگ کار و اشتغال در استفاده از شبکه‌های مجازی در جهت اطلاع‌رسانی و دستیابی به اهداف موسسه