آرشیو دسته بندی: فعالیت های انجام شده

طرح اوقات فراغت تابستان ۱۳۹۵

عنوان طرح: برگزاری کلاس مشبک کاری توسط کانون های فرهنگی،هنری مساجد،موسسات فرهنگی-هنری، سازمان های مردم نهاد، موسسات قرآنی و…
زمان اجرای طرح: تابستان ۹۵
مقطع سنی: ده سال به بالا
ظرفیت پذیرش هر کلاس: حداقل ۱۵ نفر و حداکثر ۲۰ نفر
تعداد جلسات: ۱۰ جلسه
مدت زمان هر جلسه: یک ساعت و نیم ( مجموعاً پانزده ساعت)
هدف از انجام طرح: توسعه و ترویج فرهنگ کار در راستای کاهش بیکاری و کاهش معضلات اجتماعی
شرایط و ضوابط:

« چنانچه کلاس های فوق الذکر توسط مجریان (ویژه خواهران و برادران) برگزار شده و فرم مربوطه تکمیل گردد و تا پیش از برگزاری ارسال گردد، پس از بازدید کلاس ها توسط بازرسان ، در نهایت به ازای هر کلاس تا سقف مبلغ یک میلیون ریال( معادل یکصد هزار تومان)، جهت کمک هزینه برگزاری کلاس، از جانب خیریه نذر اشتغال امام حسین(ع) مساعدت و پرداخت می شود.

سهمیه هر موسسه /کانون مجری حداکثر دو کلاس (یک کلاس ویژه خواهران و یک کلاس ویژه برادران) می باشد.

ثبت نام

ایجاد اشتغال به طور مستقیم

  1. اشتغال ۱۰۰ خانم در کارگاه خیریه در حرفه های مختلف
  2. ایجاد اشتغال برای ۲۰۰ خانم در ۸ کارگاه متعلق به خیریه های دیگر (توانمند کردن دیگر خیریه ها)
  3. اشتغال ۴۰۰ زندانی در کارگاه های زندان در مشاغل مختلف
  4. شروع به ساخت مرکز اشتغال و اسکان کودکان خیابانی در اصفهان
  5. دخیل کردن بخش خصوصی و خیریه ها در انجام امور اشتغال
  6. اجرای مرحله نهایی راه اندازی کارگاه های مهدیه مارچین، مهدیه دولت آباد، کتابخانه حصه و حسینیه عشق آباد و راه اندازی ۲۰ کارگاه دیگر تا پایان سال ۹۴