1. برگزاری سمینارهای مختلف به طور مستمر در زمینه پیشگیری از بیکاری و اعتیاد
  2. ایجاد کلاس های فرهنگی و آموزشی ویژه اشتغال در کانون اصلاح و تربیت
  3. برگزاری دوره آموزشی اوراکل ویژه متقاضیان کار
  4. تدوین و اجرای تئاتر درمانی جهت آموزش مهارت های زندگی در ندامتگاه اسدآباد اصفهان
  5. برگزاری دوره های 22 جلسه ای، جهت تشکیل یک شرکت خصوصی و تولید محصول، ویژه نوجوانان
  6. ارائه طرح (اتاق ارتباط با صنعت) ویژه دانش آموزان مقطع متوسطه با همکاری اداره کل آموزش و پرورش
  7. تدوین و اجرای برنامه پیشگیری از اعتیاد
  8. برگزاری کلاسهای آموزشی در شهرستان مبارکه
  9. راه اندازی و ایجاد کمپین آموزشی-ترویجی (فرهنگ کار داوطلبانه) در سطح دانشگاه، اماکن عمومی، خیریه ها و...
Change Language