آدرس: اصفهان خیابان سروش، چهارراه عسگریه] کوی شماره ۳۰ (کوی شهید فانی) بعد از درب اصلی مهدیه بزرگ اصفهان روبروی دبستان شهید بهشتی بن بست شقایق.
تلفن: ۳۲۲۶۲۷۷۸-۰۳۱  تماس با روابط‌عمومی: ۰۹۱۶۲۲۹۷۰۶۸
نمابر: ۳۲۲۶۲۷۷۹-۰۳۱

پست الکترونیک : info@nazreeshteghal.com

Change Language