راه اندازی خیریه ای مانند نذراشتغال

 

1- روش ثبت یک خیریه و ثبت نام در سایت ثبت شرکت ها

 

دانلود پی دی اف روش ثبت خیریه

 

 

 

2- اهداف و چشم انداز خیریه

 

دانلود پی دی اف اهداف و چشم انداز خیریه

 

 

 

3- چارت و شرح وظایف واحد ها

 

دانلود پی دی اف شرح وطایف واحد ها

 

 

بانک اطلاع رسانی سازمان های مردم نهاد استان اصفهان

دانلود بانک اطلاع رسانی