گلدان مسی

گلدان مسی میناکاری شده اثر شیرازی طرح 2 ارتفاع 20 سانتی متر

شماره تماس کارفرما: آقای شیرازی


قیمت :100.000 تومان

بشقاب مسی

بشقاب مسی میناکاری شده اثر شیرازی طرح اسلیمی قطر 25 سانتی متر

شماره تماس کارفرما: آقای شیرازی


قیمت: 98.000 تومان

قندان مسی

قندان مسی میناکاری شده اثر شیرازی طرح اسلیمی سایز کوچک

تلفن تماس با کارفرما: آقای شیرازی


قیمت: 105.000 تومان

گزخوری

گز خوری مسی میناکاری شده اثر شیرازی طرح 1 سایز کوچک

شماره تماس با کارفرما: آقای شیرازی


قیمت 149.000 تومان

کاسه مسی

کاسه مسی میناکاری شده اثر شیرازی مدل پایه دار - سری 3 عددی

شماره تماس کارما: آقای شیرازی


گلدان مسی

گلدان مسی میناکاری شده اثر شیرازی ارتفاع 25 سانتی متر

شماره تماس کارفرما: آقای شیرازی


قیمت 169.000 تومان

قندان مسی

قندان مسی میناکاری شده اثر شیرازی طرح 1 سایز کوچک

تلفن تماس با کارفرما: آقای شیرازی


قیمت: 110.000 تومان

بشقاب مسی

بشقاب مسی میناکاری شده اثر شیرازی طرح 5 قطر 20 سانتی متر

تلفن تماس با کارفرما: آقای شیرازی


قیمت: 75.000 تومان

گلدان مسی

گلدان مسی میناکاری شده اثر شیرازی طرح 1 ارتفاع 20 سانتی متر

شماره تماس کارفرما: آقای شیرازی


قیمت 75.000 تومان

بشقاب مسی

بشقاب مسی میناکاری شده اثر شیرازی طرح 2 قطر 25 سانتی متر

تلفن تماس با کارفرما: آقای شیرازی


Change Language