با توجه به اینکه آموزش بخش مهمی از پیشرفت و ارتقاء سطح فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی یک جامعه است و عموماً قشر حاشیه نشین و روستایی از حداقل امکانات جهت آموزش برخوردارند، واحد آموزش این موسسه با اشتغال زایی برای بیش از ۶۰ نفر مربی و پوشش دهی نزدیک به ۴۰ روستا در بخش های مرکزی و غربی شهر اصفهان تاکنون بیش از ۲۰۰۰ کودک و نوجوان روستایی را تحت آموزش های زبان انگلیسی، کامپیوتر، هنر و ورزش قرار داده است که از این میان تعدادی از دانش آموزان مستعد هم اکنون مشغول تدریس در منطقه ی سکونت خود هستند. هچنین این واحد با ترجمه ی چندین عنوان کتاب های کار در زمینه مهارت های زندگی از موسسات معتبر خارجی، در صدد آموزش این مهارت ها به روستائیان می باشد.

به طور کلی اهداف این واحد شامل موارد زیر می باشد:

  1. آموزش روستایی با حداقل هزینه نسبت به شهرها
  2. اشتغال زایی فارغ التحصیلان