۱۴ بهمن, ۱۳۹۵

قانون کار سد راه اشتغال معلولین

۱۴ بهمن, ۱۳۹۵

بیکاران در قانون کار دیده نشده اند

۵ بهمن, ۱۳۹۵

قانون کار مانع اشتغال افراد دارای سو پیشینه

۲۶ آبان, ۱۳۹۵

مصاحبه با تولیدکننده فرش از چین

۸ مهر, ۱۳۹۵

مصاحبه آقای دلاوری با آقای محجوب

۳۱ خرداد, ۱۳۹۵

کارگاه های اشتغال

۲۳ فروردین, ۱۳۹۵

طرح اصلاح قوانین و مقررات کار

۲۳ فروردین, ۱۳۹۵

پیشگیری از اعتیاد

۲۲ فروردین, ۱۳۹۵

حضور در برنامه های تلویزیونی

۳ اسفند, ۱۳۹۴

معرفی خیریه نذر اشتغال امام حسین(ع)

Change Language
انجمن داوطلبان