گالری فیلم

۱۵ اسفند, ۱۳۹۶

مستند چین کارخانه جهان

۵ شهریور, ۱۳۹۶

حضور مدیر روابط عمومی/حقوقی خیریه نذراشتغال در برنامه حرف حساب

۴ شهریور, ۱۳۹۶

حضور مدیرعامل خیریه در برنامه پایش

۴ شهریور, ۱۳۹۶

حضور مدیرعامل خیریه در برنامه تلوزیونی حرف حساب

۲۶ اردیبهشت, ۱۳۹۶

نتیجه

۲۵ اردیبهشت, ۱۳۹۶

مهارت آموزی

۲۵ اردیبهشت, ۱۳۹۶

اشتغال دانشجویان

۲۵ اردیبهشت, ۱۳۹۶

تاثیردستمزد در قیمت کالا

۲۵ اردیبهشت, ۱۳۹۶

اشتغال بیماران صعب العلاج

۲۵ اردیبهشت, ۱۳۹۶

منافع شاغلین در تضاد با منافع بیکاران

۲۵ اردیبهشت, ۱۳۹۶

اشتغال روستائیان

۲۵ اردیبهشت, ۱۳۹۶

حداقل دستمزد

۲۵ اردیبهشت, ۱۳۹۶

اشتغال سالمندان فاقد مستمری

۲۵ اردیبهشت, ۱۳۹۶

محیط امن برای اشتغال خانم ها

۲۵ اردیبهشت, ۱۳۹۶

اشتغال زنان سرپرست خانوار

۲۵ اردیبهشت, ۱۳۹۶

دستمزد را مصرف کننده تعیین می کند ..

۲۵ اردیبهشت, ۱۳۹۶

قانون کار مانع اشتغال افراد دارای سوء پیشینه

۱۴ بهمن, ۱۳۹۵

قانون کار سد راه اشتغال معلولین

۱۴ بهمن, ۱۳۹۵

بیکاران در قانون کار دیده نشده اند

۲۶ آبان, ۱۳۹۵

مصاحبه با تولیدکننده فرش از چین

۸ مهر, ۱۳۹۵

مصاحبه آقای دلاوری با آقای محجوب

۳۱ خرداد, ۱۳۹۵

کارگاه های اشتغال

۲۳ فروردین, ۱۳۹۵

طرح اصلاح قوانین و مقررات کار

۲۳ فروردین, ۱۳۹۵

پیشگیری از اعتیاد

۲۲ فروردین, ۱۳۹۵

حضور در برنامه های تلویزیونی

۳ اسفند, ۱۳۹۴

معرفی خیریه نذر اشتغال امام حسین(ع)

Change Language